דיני עבודה

המשרד מעמיד לרשות לקוחותיו מומחיות וניסיון רב בתחום דיני העבודה, תוך התמקדות בטיפול ומתן ייעוץ למעבידים. בין היתר מטפל המשרד באופן שוטף בהסכמי עבודה לסוגיהם ובהליכים משפטיים אגב סכסוכי עבודה.