הגנת המידע האישי, פרטיות וסייבר

ייעוץ והסדרת מוכנות משפטית בנושא ניהול מאגרי מידע, אבטחת מידע, סייבר ופרטיות. ניהול הליכים מול הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט), ניהול תביעות משפטיות בנושא פרטיות, עתירות על-פי דין, ייצוג בהליכים מנהליים ופליליים בגין שימוש אסור במאגרי מידע וניהול קו ההגנה בתביעות ייצוגיות בתחום עבור חברות וגופים שונים במשק.