חוק התקשורת – ‘ספאם’

המשרד הינו מהמובילים בעיסוק בתחום המסרים השיווקיים וה’ספאם’. ספרו של ראש המשרד בנושא הינו יחידי מסוגו בנוף הספרות המשפטית ומשמש בסיס למבקשים לפעול בתחום. המשרד פיתח לעצמו יכולות מיוחדות בהגנה על גופים הנתבעים בגין ‘ספאם’ ורכש הצלחות רבות בתחום, לרבות בהגנה במסגרת תובענות ייצוגיות.