חתימה אלקטרונית ושירות נתוני אשראי

בשנים האחרונות רכש המשרד מיומנות רבה בכל הקשור לרגולציה וההסדרה של תחומי החתימה האלקטרונית ושירות נתוני אשראי. בין היתר מטפל המשרד במגוון לקוחות, בהליכי ההסדרה של חתימה אלקטרונית וגרפית בממדים שונים, לרבות הליכים מול רשם הגורמים המאשרים המהווה חלק מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט). המשרד מלווה גם גופים המבקשים לקבל דו”חות נתוני אשראי מבעלי הרישיונות על פי חוק שרות נתוני אשראי, הכוונת השימוש בדו”חות אלו וההוראות בנושא שמירת המידע.