ליטיגציה מסחרית

המשרד מטפל בקשת רחבה של תיקים בענפי המשפט המסחרי וכולל בין היתר אף מאבקים משפטיים בכל הקשור לבעלי רישיונות בזק, תקשורת, סכסוכים בין בעלי מניות. המשרד רכש מיומנות רבה בניהול תובענות ייצוגיות, והוא מייצג בהצלחה תובעים ונתבעים כאחד.