עתירות מנהליות

בשנים האחרונות צבר המשרד מומחיות והצלחות רבות בתחום העתירות המנהליות, אשר מיצבו אותו כאחד המשרדים המובילים בתחום. ייצוג בפני ערכאות מנהליות מחייב ידע משפטי נרחב, כמו גם הכרה של סדרי הדין הנהוגים בטריבונלים המנהליים השונים והבנת גורמי ההנעה של בתי המשפט בעניין. המשרד מייצג באופן תדיר גופים מרכזיים במשק ואישים בכירים בפני הערכאות השונות, לרבות בתחומי איכות הסביבה, אנרגיה ותשתיות וערעורי בחירות.